Hướng Nhà Cho Nữ Quý Hợi

Xem hướng nhà tốt cho người tuổi Quý Hợi 1983 nữ mạng

Hướng Phục vị Là khí biến ngang hòa. Gặp quẻ biến thành Phục Vị là trở lại vị trí ban đầu của khí chất quẻ gốc, quẻ biến. Vì vậy khí Phục vị là khí quân bình cát hung. Thông tin gia chủ xem hướng nhà Năm sinh gia chủ : 1983 Quý Hợi Mệnh