Năm Sinh Con Cho Nam Quý Hợi

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Hợi 1983 và vợ 1987

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1987 Năm âm lịch: Đinh Mão Niên mệnh: Hoả – Lò Trung Hoả (Lửa trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Hợi 1983 và vợ 1986

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1986 Năm âm lịch: Bính Dần Niên mệnh: Hoả – Lò Trung Hoả (Lửa trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Hợi 1983 và vợ 1985

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1985 Năm âm lịch: Ất Sửu Niên mệnh: Kim – Hải Trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Hợi 1983 và vợ 1984

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1984 Năm âm lịch: Giáp Tí Niên mệnh: Kim – Hải Trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Hợi 1983 và vợ 1983

Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh: Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Hợi 1983 và vợ 1982

Địa Chi của mẹ là Tuất tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1982 Năm âm lịch: Nhâm Tuất Niên mệnh: Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Hợi 1983 và vợ 1981

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1981 Năm âm lịch: Tân Dậu Niên mệnh: Mộc – Thạch lựu Mộc (Gỗ thạch

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Hợi 1983 và vợ 1980

Ngũ hành của mẹ là Mộc tương khắc với Kim của con, không tốt. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1980 Năm âm lịch: Canh Thân Niên mệnh: Mộc – Thạch lựu Mộc (Gỗ thạch Lựu) Năm sinh

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Hợi 1983 và vợ 1979

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1979 Năm âm lịch: Kỷ Mùi Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Hợi 1983 và vợ 1978

Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) Năm